Strona główna > Lepsza szkoła > edycja 2006/2007 > Historia. Klasówka po szkole podstawowej

Historia. Klasówka po szkole podstawowej. Edycja 2006/2007

Do programu mogli przystąpić nauczyciele historii w gimnazjum wraz z klasami I korzystającymi z podręczników z serii Podróże w czasie.

Nauczyciele biorący udział w programie:

sprawdzają kompetencje i wiedzę historyczną uczniów za pomocą gotowych narzędzi pomiaru (komplet testów dla całej klasy);

mogą porównać wyniki klasy ze średnią wyników wszystkich uczniów objętych programem;

opierając się na miarodajnych wynikach, mają możliwość zaplanowania pracy z klasą na cały rok szkolny;

zwiększają swoje kompetencje zawodowe (zaświadczenie o udziale w programie badawczym).
raport wyniki wojewódzkie