Strona główna > Lepsza szkoła

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roku szkolnym 2002/2003.

 

Główne cele projektu:

badanie efektywności nauczania,

rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,

kształcenie nauczycieli,

informowanie o zmianach w oświacie, związanych z reformą.

 

Projekt objął swoim działaniem wszystkie etapy edukacyjne. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 9500 nauczycieli oraz niemal 600 tys. uczniów.
Obecnie jedynym organizatorem projektu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Edycja 2002/2003 Edycja 2003/2004
Edycja 2004/2005 Edycja 2005/2006 Edycja 2006/2007